Masterclass verdieping Human Dynamics®

Nieuw in ons aanbod: gepersonaliseerd leren op (jouw) maat! Werk jij al langer met Human Dynamics en wil je graag op een praktische manier de diepte in? Als jij je kennis bewuster wilt toepassen in jouw dagelijkse praktijk, en je weet niet hoe, doe dan mee aan onze fantastische Masterclass. Je werkt onder onze begeleiding specifiek met jouw eigen casuïstiek of vraagstuk.

In welke thema’s zou je je bijvoorbeeld kunnen verdiepen:

Algemeen / persoonlijk:

 • Hoe zet ik mijn team in z’n kracht?
 • Wat kan ik doen om een groepsproces ‘dynamiekproof’ te maken?
 • Hoe kan ik beter aansluiten bij mijn kind / partner / collega’s?

Onderwijs:

 • Hoe motiveer ik leerlingen met verschillende dynamieken?
 • Mijn klas / groep / team in beeld: wie heb ik voor me en wat betekent dat voor mijn aanpak?
 • etc.

Of je nou kiest voor een hele of een halve dag: je doorloopt altijd een volledige leercyclus (ervaringen/vragen onderzoeken –> verdiepende theorie –> plan van aanpak maken –> feedback –> uitproberen en uitwisselen).

Wanneer: data in overleg
Locatie: regio Utrecht
Prijzen:
Hele dag: 850,–  incl.lunch en BTW
Halve dag: 450,- incl. BTW

Interesse? Mail even naar mara@verschilspecialisten.nl.

Let op: wanneer je kennis van Human Dynamics wat is ‘weggezakt’ is voorafgaand een opfrisuurtje (‘live’) of kennisactiverende opdracht (online) nodig om te kunnen instromen. Overleg even met ons hoe we jou in dat geval het beste kunnen faciliteren.

Minimum aantal deelnemers: 6

Hieronder wat uitgebreidere informatie om je een idee te geven wat we zoal doen aan verdiepingsmodules. Uiteraard kunnen we dit ook in de vorm van maatwerk voor jouw school of organisatie ontwikkelen.

Sleutels voor motivatie

Hoe kun je mensen met verschillende dynamieken in beweging brengen en uitdagen tot leren?

Waar de een van opleeft, haakt de ander af. Waar de een van terugdeinst, wordt de ander juist door uitgedaagd. Hoe zit dat eigenlijk? Iedere persoonlijkheidsdynamiek heeft specifieke ‘motivatiesleutels’ en ‘energievreters’. En ze zijn allemaal anders. Voor wie moet je ruimte bieden of juist afbakenen, leiding nemen of geven, stof herhalen of juist iets nieuws doen, laten praten of stilte organiseren, etc. Inzicht in deze kenmerken van leerlingen helpt je om sneller in te schatten wat je kunt doen om individuen (leerlingen, teamleden) op een positieve en helpende manier te begeleiden of te activeren.

Klasquickscan: wie heb ik voor me?

Mooi, je hebt een aardig beeld van de verschillen tussen mensen, tussen jezelf en anderen en je wilt er iets praktisch mee doen in je lessen. Hoe weet je nu welke centreringen – laat staan persoonlijkheidsdynamieken– je in je klas hebt? Je krijgt praktische handvatten om snel een (eerst globaal, dan specifieker) beeld te kunnen vormen:

 • Hoe is de verdeling van verschillende centreringen in mijn groep?
 • Hoe ontdek ik welke persoonlijkheidsdynamieken leerlingen hebben en wat betekent dat voor mij en mijn les?

‘Aansluiten bij verschillen in communicatie’

Wanneer je in gesprek bent met mensen (leerlingen, collega’s, leidinggevenden, ouders, je kind, etc.), pas je bewust of onbewust je communicatie wat aan aan de ander. Toch pakt dat niet altijd uit zoals je gedacht had. Waar ligt dat aan, en hoe zou het zijn om echt aan te kunnen sluiten bij mensen die anders in elkaar zitten dan jijzelf, zodat je waardevol contact kunt maken dat ook nog zoden aan de dijk zet? Denk aan de volgende keuzegebieden:

 • Individueel begeleiden van leerlingen of
 • Werken met verschillen in je gezin
 • Feedback geven en vragen of
 • Overleggen met collega’s

Ik en mijn dynamiek: energievreters en balansbrengers

Misschien heb je al beeld bij hoe je mensen met verschillende ‘aanvliegroutes’ kunt motiveren. Maar hoe zit het met je eigen motivatiesleutels? Waar word jij blij van en waar heb je last van bij anderen? In de klas, in je team, in de organisatie? Je kunt aan de slag met een combinatie van Human Dynamics en kernkwadranten om zicht te krijgen op:

 • Jouw (dynamiekgerelateerde) motivatiesleutels
 • Hoe kun je je 3e principe (ontwikkelrichting) inzetten voor meer afstemming zodat je kunt doen waar je goed in bent?
 • Welke handvatten zijn er om balans in je eigen persoonlijkheidsdynamiek te krijgen?

Human Dynamics en ‘moeilijke’ leerlingen

Bij excessen in gedrag of een gebrek aan bepaalde vaardigheden speelt in veel gevallen het nog weinig ontwikkelde 3e principe een rol. Sommige individuele leerlingen laten gedrag zien dat –op de lange of korte termijn– een nadelig effect heeft op jou, je les en/of op de groep. Anderen lijken maar niet te begrijpen wat je van hen vraagt. Vaak rijst de vraag: ligt dit aan mij of is er (psychisch, motorisch, etc.) meer aan de hand? Je gaat aan de slag met je eigen leerlingen:

 • Welke kwaliteiten zitten er achter dit soort gedrag?
 • Welke rol speelt het 3e principe?
 • Wat kun jij als docent met jouw dynamiek doen om deze leerlingen beter te begrijpen, bereiken, helpen ontwikkelen?

Human Dynamics en kennisoverdracht

Kennis van en inzicht in de leer- en communicatieprocessen van de verschillende persoonlijkheidsdynamieken en het afstemmen van je onderwijs hierop draagt bij aan een leerklimaat waarin ieder op zijn eigen manier mag leren en wordt uitgedaagd zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Deze module gaat praktisch in op de vraag:

 • Hoe geef ik mijn les/onderwijs zodanig praktisch vorm dat het tegemoet komt aan de behoeften van de verschillende dynamieken?